Privacyverklaring

‘Groep Van Raak’

Van Raak Distributie nv / Van Raak Trading nv / Van Raak Benzinestations nv / Van Raak Chemicals nv verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Stien Van Raak per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 0032 (0)14 655 330.

Verwerkingsdoeleinden

Van Raak Distributie nv / Van Raak Trading nv / Van Raak Benzinestations nv / Van Raak Chemicals nv verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Van Raak Distributie nv / Van Raak Trading nv / Van Raak Benzinestations nv / Van Raak Chemicals nv verbonden zijn of met enige andere partner van Van Raak Distributie nv / Van Raak Trading nv / Van Raak Benzinestations nv / Van Raak Chemicals nv
Van Raak Distributie nv / Van Raak Trading nv / Van Raak Benzinestations nv / Van Raak Chemicals nv garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • te bellen naar 0032 (0)14 655 330.
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Cookies

De website vanraak.be plaatst cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door een internetpagina op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen zodat uw beleving wordt geoptimaliseerd.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Onze website laat toe om op analytisch niveau bezoekgegevens te verzamelen. Via het adres van uw computer (IP-adres) kunnen wij nagaan welke informatie u op welk tijdstip heeft geraadpleegd. Hierbij worden de browsergegevens van uw computer meegestuurd en geregistreerd. Deze worden vervolgens gebruikt voor analytische doeleinden zoals bezoek- en klikgedrag teneinde onze website te optimaliseren en aan te passen aan uw informatiebehoeften.

Cookies