Verwarmen

Actuele officiële prijzen

Datum Eenheid Stookolie < 2.000L Stookolie > 2.000L Petroleum type B < 2.000L Petroleum type B > 2.000L Petroleum type C < 2.000L Petroleum type C > 2.000L
27/01/2023 €/L 1.0888 1.0533 1.2414 1.2058 1.2889 1.2533
26/01/2023 €/L 1.1172 1.0817 1.2855 1.2499 1.335 1.2995
25/01/2023 €/L 1.1549 1.1193 1.2855 1.2499 1.335 1.2995
24/01/2023 €/L 1.132 1.0965 1.2855 1.2499 1.335 1.2995
21/01/2023 €/L 1.0983 1.0627 1.2049 1.1694 1.2508 1.2152
20/01/2023 €/L 1.1063 1.0707 1.2049 1.1694 1.2508 1.2152
19/01/2023 €/L 1.081 1.0455 1.2049 1.1694 1.2508 1.2152

Let op: dit zijn de officiële maximumprijzen! Contacteer ons en informeer naar uw korting!

Of kies voor Gasolie ULTIMA en bespaar hiermee op jaarbasis gemiddeld €100! Ontdek hier nog meer voordelen van de Gasolie ULTIMA.

Hoe krijg ik mijn stookoliecheque van 300 euro?

Wie heeft recht op de stookoliecheque?

Elk gezin waar een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd of zal leveren voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen. Tweede verblijven komen niet in aanmerking.

Die toelage kan slechts éénmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw wonen.

Hoe kan de vergoeding worden aangevraagd?

De toelage van 300 euro kan u alleen ontvangen als u die schriftelijk aanvraagt. Dit kan zowel online als op papier. In het eerst geval moet u zich wel digitaal kunnen identificeren, bijvoorbeeld met elektronische identiteitskaart of met de app Itsme op een smartphone.

Het papieren formulier kunt u downloaden van de website van de federale overheidsdienst (FOD) Economie of aanvragen bij uw leverancier van stookolie of propaan. Let op er zijn twee soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning. Er is een formulier voor een individuele woning en een formulier voor een woning in een gemeenschappelijke eigendom.

Het correcte formulier moet aangetekend worden opgestuurd naar de FOD Economie in Brussel. Online aanvragen worden sneller verwerkt, luidt de belofte.

“Mensen hoeven zich niet te haasten”, de cheque aanvragen kan tot 31 maart 2023.

Downloads

Handleiding-online-formulier-mede-eigendom.pdf (Document, 652.15 KB)

Handleiding-online-formulier-individuele-woning.pdf (Document, 737.11 KB)

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren?

Bewoner van een individuele woning dienen een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 toe te voegen, net als een bewijs van betaling van de factuur of een verklaring van de leverancier indien u gespreid betaalt en waaruit blijkt dat u in staat bent om te betalen. Daarnaast bezorgt u ook uw rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN/BIC) en het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van uw leverancier. Dat laatste staat op het factuur.

Bewoners van een flatgebouw moeten ook nog het ondernemingsnummer van hun mede-eigendom meedelen.

Als niet alle bewijsstukken worden aangeleverd, zal uw aanvraag niet in aanmerking worden genomen. U kunt ze tot en met 10 januari 2023 wel steeds opnieuw aanvullen en indien.

Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de verwarmingstoelage?

Deze toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier die door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform).

U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning

Kan ik mijn bestelling annuleren… om aan een lagere prijs opnieuw te bestellen?

Als klant kan je niet zomaar je bestelling annuleren om daarna opnieuw te proberen aan een lagere prijs. Wij werken namelijk met leveranciers met wie we contracten hebben afgesloten voor een bepaald volume aan een vastgelegde prijs.

Wij kunnen dus niet zomaar onze prijs verlagen, aangezien we in dat geval met verlies zouden verkopen, wat wettelijk verboden is.

Bovendien is in het Wetboek Economisch Recht een uitzondering voorzien op het herroepingsrecht bij verkoop op afstand. Artikel VI. 53. van de Wet van 21.12.2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht zegt in dit verband:

“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2. de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

(…)”

staatsblad

Mazout

Mazout – ook wel eens stookolie of huisbrandolie genoemd – is de meest gebruikte huisbrandstof in België. Logisch, want het heeft dan ook een heel hoog rendement. Technologische vooruitgang maakt stookolie ook steeds milieuvriendelijker.

Er is altijd energie in de buurt, ook in jouw regio. Daarom leveren we mazout aan huis, wanneer het jou uitkomt. Onze ervaren collega’s vullen je mazouttank met plezier bij.

Veiligheid is belangrijk, daarom keuren we ook je stookolietank. Klik hier voor meer informatie.

Wat is de calorische warmte van mazout en andere energiebronnen om te verwarmen?

De energie die vrijkomt in de vorm van warmte (per massa-eenheid) heet de calorische waarde, ook wel verbrandingswarmte genoemd. Het is dus de maximale warmte die vrijkomt per liter, kilogram of Nm³ brandstof.

De tabel hieronder geeft de calorische warmte van de belangrijkste brandstoffen weer zoals die meestal op de factuur van leveranciers staat:

BrandstofCalorische waarde (Hs) per kg, liter of Nm³
Gasolie-verwarming 10,641 kWh/liter
Gasolie-verwarming (verwarmingstoepassingen) 10,648 kWh/liter
Propaan 7,279 kWh/liter
Arm aardgas 9,769 kWh/Nm³
Rijk aardgas 11,944 kWh/Nm³
Elektriciteit 1 kWh = 1kWh
Pellets 5 kWh/kg

Voor dezelfde hoeveelheid warmte geldt dus:

  • 1 liter gasolie-verwarming: 1,46 liter propaan (10,641/7,279)
  • 1 liter gasolie-verwarming: 2,12 kg pellets (10,641/5)
  • 1 liter gasolie-verwarming: 10,641 kWh aardgas

Voor meer info: https://informazout.be/nl/mazout/over-mazout

U mag op uw twee oren slapen: u moet geen afscheid nemen van uw mazoutinstallatie!

Laat duidelijk zijn dat je je kan blijven verwarmen op mazout. Waarom? Omdat de kwaliteit van stookolie constant verbetert. Stookolie is tegenwoordig immers zwavelarm. Dat betekent dat het zorgt voor een optimale warmteproductie en tegelijkertijd voor minder schade aan het milieu. Win-win dus!

Weetje: in de volledige levenscyclus, heeft stookolie nagenoeg dezelfde CO2-uitstoot als aardgas!

Je kan je stookolietank dus behouden, zeker als je nog een recente ketel met een hoog rendement hebt. Maar moest je een tank hebben die ouder is dan 20 jaar, zou je kunnen overwegen om hem te laten vervangen. In dat geval is de beste optie een combinatie van een stookoliecondensatieketel en een zonneboiler. Meer informatie vind je hier: emag.informazout.be/studie-ketelvervanging-stookolie
Wist je dat je je stookolie-installatie zelfs kan combineren met hernieuwbare energiebronnen?

Pelletkachels, hybride systemen en zonneboilers

Je kan een positieve bijdrage leveren tot het klimaat en tegelijkertijd hoge energiefacturen vermijden door zonnepanelen, een pelletkachel of een warmtepomp te combineren met stookolie. De stookolie als back-up zorgt er immers voor dat je je geen zorgen moet maken over het bevoorradingsrisico van hernieuwbare energie. Alle mogelijke combinaties lees je hier: https://informazout.be/nl/installatie/energiemix

Nieuwe vloeibare brandstoffen

Koolstofarme vloeibare brandstoffen zullen meer en meer worden gebruikt in de zoektocht naar een oplossing voor een koolstofarme en tegelijkertijd betaalbare omgeving.
Meer info op https://informazout.be/nl/blog/maak-kennis-met-future-fuels-en-andere-nieuwe-brandstoffen-voor-je-mazoutketel

Geloof je ons nog steeds niet? Doe zelf de test en ontdek hoeveel jij hiermee kan besparen: https://informazout.be/nl/tools/bespaarsimulator